Шинкаренко В.Ф.

Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо її використання в інноваційних проектах електромеханіки

Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) – системна основа методології структурного передбачення

Вперше виявлено детерміновану відповідність між прогресуючою різноманітністю створюваних спеціалістами електромеханічних об’єктів та систем і елементним базисом періодичної системи електромагнітних елементів та їх генетичною інформацією. Науково доведено, що наявність такої закономірності визначається фундаментальними принципами збереження генетичної інформації цілісних елементарних електромагнітних структур, генетичні коди яких містять інформацію як відносно відомих, так і потенційно можливих різновидів структур, що допускаються генетичними принципами структуротворення.