парогазова суміш

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Загальний вигляд експериментальної установки

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини