об'ємна доля водяної пари

Гідродинаміка і тепломасообмін в контактних газо-крапельних утилізаторах теплоти

Визначено параметричні границі ефективного використання відцентрової механічної форсунки без випаровування крапель нагрітої рідини