соціально-економічні системи

Важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації та теорія ПДС-алгоритмів

Робота є продовженням циклу робіт з розвитку теорії ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів календарного та оперативного планування та прийняття рішень в складних соціально-економічних системах з мережевим представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами.