Труби

Розробка енергетичних і промислових систем охолодження з природною тягою на новій елементній основі

Зовнішній вигляд діючого лабораторного макету модуля „сухої” градирні

1. Номер державної реєстрації : № 0114U000561.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук професор.
3. Суть розробки, основні результати:

Теплообмін і аеродинаміка складнопрофільованих теплообмінних поверхонь

Експериментальні макети складнопрофільованих труб плоскоовальної форми з різним подовженням профілю

1. Номер державної реєстрації : № 0112U000936 , НТУУ «КПІ» - 2513-ф.
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, доктор технічних наук професор кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка рівнорозвинених поверхонь теплообміну для регенераторів теплоти ГТУ газотранспортних систем і дослідження їх теплоаеродинамічних характеристик

процес обкочування трьохзахідної гвинтоподібної труби

1. Номер державної реєстрації: № 0112U000935 , НТУУ «КПІ» - 2538-п.
2. Науковий керівник: ПИСЬМЕННИЙ Євген Миколайович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою АЕС та ІТФ, декан ТЕФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розроблення технології формування двошарових ресурсозберігаючих полімерних гофрованих трубних виробів

Відформовані гофри

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000576
2. Науковий керівник - к.т.н., доц. Сідоров Д.Е.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення наукових і технологічних основ для розробки перспективних високоефективних оребрених поверхонь теплообміну

1. Номер державної реєстрації - № 0110U001318
2. Науковий керівник: ТУЗ Валерій Омелянович, д.т.н., професор кафедри АЕС і ІТФ,
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка та дослідження перспективних мініатюрних енергозберігаючих пристроїв на основі випарно – конденсаційного циклу

1. Номер державної реєстрації - № 0109U000475
2. Науковий керівник: Кравець Володимир Юрійович, к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ
3. Суть розробки, основні результати: