Данилов В.Я.

Сейсмоакустичний розвідувальний комплекс дистанційного моніторингу рухомих об’єктів

Сейсмоакустичний розвідувальний комплекс дистанційного моніторингу рухомих об’єктів

Суть полягає в розробці сейсмоакустичного розвідувального комплексу, який реалізує можливість дистанційного спостереження за джерелами шумовипромінювання, які не залежно від умов оточуючого середовища, у пасивному режимі роботи, забезпечують прийом просторового вектора сейсмоакустичного поля, що дозволяє вирішувати завдання ідентифікації і класифікації об’єктів шумовипромінювання.

Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального акустичного поля високої інтенсивності

Потужний параметричний випромінювач звуку (ППВЗ) мобільного типу, що створює звукове поле високої інтенсивності на заданій відстані і у вузькому секторі кутів та технологія формування акустичного поля шляхом використання багатоелементних фазованих антенних решіток. Розроблено ефективні ультразвукові перетворювачі вигинистого та електростатичного типів, які можуть бути базою для створення багатоелементної потужної ФАР. Отримано акустичний тиск від 1-го випромінювача (125 – 135) дБ на відстані 1 м, чого цілком достатньо для створення багатоелементної ФАР.

Розробка нової високоточної технології ехолокації в акустичних багатомодових хвилеводах та створення апаратно-програмного комплексу для її реалізації

Метою роботи є створення і впровадження апаратно-програмного комплексу з підвищеною точністю ехолокації  пального в баках вантажних автомобілів та рівня підземних вод через трубні хвилеводи з використанням нормальних хвиль.

Як метод дослідження використано комп’ютерне моделювання ехолокації у хвилеводах на нормальних хвилях, експериментальне моделювання на лабораторному макеті комплексу.