Корнієнко Я.М.

Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив

Фотографія зрізу гранули азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив

Обґрунтована гіпотеза утворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив з рівномірним розподіленням карбонату кальцію та гумінових речовин по всьому об’єму гранул при проведенні ізотермічної масової кристалізації насичених водяних розчинів сульфату амонію.

Визначено спосіб та умови процесу зневоднення та гранулоутворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив із застосуванням техніки псевдозрідження, з коефіцієнтом використання теплоти понад 60% при зневоденні.

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

Проведено теоретико-експерементальні дослідженя процесу формування багатошарових кристалічно-аморфних наноструктур утворених шляхом масової кристалізації в присутності мікро- та макро домішок на поверхні дисперсної фази в динамічних дисперсних системах.

Визначено умови формування та механізм утворення органо-мінеральних твердих композитів з пошаровою структурою з гомогенних та гетерогенних рідких систем.

Визначено умови проведення безперервного процесу формування органо-мінеральних структур твердих композитів із заданими властивостями.