Наритник Теодор М.

Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової модернізації радіорелейних ліній

Розробка інтегрованого формувача високошвидкісних потоків даних і телебачення з урахуванням умов використання обладнання на діючих багатоінтервальних радіорелейних лініях України, які потребують модернізації.