Оксиди флюсу

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом

Моделювання процесів міжфазної взаємодії при електродуговому зварюванні та наплавленні під флюсом.

Показано, що для оцінки металургійних властивостей флюсів при електродуговому зварюванні у більшості моделей обмежуються розглядом реакції шлак-метал, що суперечить фізичній моделі електродугового зварювання під флюсом. Існування газової фази, та її вплив на хімічні процеси на міжфазних поверхнях ігнорується.