Оптичні системи

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Мультифокальні інтраокулярні лінзи

Вирішена наукова проблема розробки теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі. На основі досліджень отримані такі результати:

Отримано наближене рівняння дифракції Френеля, яке використовується при проектуванні оптичних систем на основі теорії дифракції.