Водні розчини електролітів

Кінетика процесів іонізації металів при наявності ефектів комплексоутворення та полімеризації

Створено та обґрунтовано новий підхід до керування процесами іонізації металів та прогнозування параметрів цих процесів у водних розчинах електролітів, який базується на введенні до складу електролітів речовин (амінокислоти, азоли, карбоксилати, похідні фосфіноксиду, гуанідину, карбоксиметилцелюлози), що утворюють малорозчинні металокомплекси з катіонами металів. Згідно цієї схеми, утворені на поверхні металу фазові шари виконують роль бар’єру, який гальмує подальший процес іонізації (корозії).