ВДЕ

Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії

У відповідності з прийнятою «Енергетичною стратегією України на період до 2030 року» та іншими нормативними документами передбачається широке впровадження ВДЕ в ЕЕС, що обумовить зміну структури генеруючих потужностей об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України, її режимів за частотою і напругою та умов функціонування існуючих автоматичних систем регулювання. Крім того, приєднання ОЕС України до енергооб’єднання ENTSO-E Європи висуває підвищені вимоги щодо забезпечення стійкості і надійності роботи ОЕС України.