Фіалко Н.М.

Зменшення витрат природного газу у великій і малій енергетиці та на компресорних станціях України на основі впровадження замкнених газотурбінних та термодинамічно форсованих двопаливних монарних технологій

Розроблено новий ентальпійно-ентропійний метод термодинамічного аналізу циклів газотурбінних та комбінованих на їх основі енергоустановок. Розвинуто методи термодинамічного форсування, по-перше, базових газотурбінних установок (ГТУ) шляхом приєднання до них замкнених ГТУ, які генерують додаткову електричну енергію за рахунок утилізації залишкового теплового потенціалу вихлопних газів ГТУ; і, по-друге, однопаливних монарних газопарових установок при застосуванні турбіни перерозширення.

Розробка системи висококонцентрованої пилоподачі під тиском для високореакційних палив та енергозберігаючих газових пальників для котлоагрегатів.

Проведено  аналіз  результатів  робіт, які виконувались у різні роки щодо проблеми окислювання та самозаймання вугілля,  з метою уточнення програми стендових досліджень щодо самозапалювання вугілля газової групи на спроектованому та змонтованому стенді кафедри, який призначений для досліджень граничних умов самозапалення псевдозрідженої  вугільної суміші.