Ethernet-модулі

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

Запропоновано підхід до організації систем збору та обробки експериментальних даних для віддаленого спостереження стану технічних об’єктів як гетерогенних мереж вимірювальних мікроконтролерних Ethernet-модулів з підтримкою на міжмодульному рівні відкритого стандарту LXI. Вимірювальний LXI-модуль побудовано як мережу інформаційних блоків одержання даних. Для сполучення інформаційних блоків між собою використано мікроконтролерну реалізацію різнорідних технологій промислових мереж SPI, I2C, 1-Wire, LPC, RS-485.