Пересада С.М.

Основи теорії векторно-керованих електромеханічних систем змінного струму з кінематичною парою кочення

Дослідний зразок тягового електроприводу потужністю 200 кВт

1. Номер державної реєстрації 0112U002404, номер реєстрації в університеті 2511-ф.
2. Науковий керівник д.т.н., професор Пересада Сергій Михайлович
3. Суть розробки, основні результати

Основи теорії адаптивних електромеханічних систем автоматичного керування з векторно-керованими електродвигунами змінного струму в умовах неповної інформації.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001826
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Пересада С.М.
3. Суть розробки, основні результати.