Макет

Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової модернізації радіорелейних ліній

Структурна схема передачі цифрових потоків по аналогових РРЛ типу «Курс-4»

1. Номер державної реєстрації теми - 01091002367.
2. Науковий керівник - к.т.н., професор Наритник Теодор М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження середньотемпературного двофазного пристрою для реалізації технології утилізації теплоти викидних потоків газоперекачувальних агрегатів магістральних газопроводів

Макет модулю установки утилізації теплоти викидних потоків газів

1. Номер державної реєстрації теми - 0113U001591, НТУУ «КПІ» - 2636-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. Хайрнасов С.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка потужного параметричного випромінювача звуку для створення локального акустичного поля високої інтенсивності

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0112U002541, д/б 2531п
2. Науковий керівник вчений ступінь, звання. Данилов В.Я.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка та дослідження теплових труб нового профілю для сонячних колекторів з використанням селективного покриття поглинаючої поверхні

Загальний вигляд діючих макетів сонячних колекторів, виготовлених з профільних алюмінієвих теплових труб

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U000567, НТУУ «КПІ» - 2434-п.
2. Науковий керівник - к.т.н., ст. наук. співр. Рассамакін Б.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених невзаємних об'єктів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002212
2. Hауковий керівник - д.т.н., проф. Шарпан О.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Офтальмологічний рефрактометр для трансплантації штучних абераційних кришталиків та підбору абераційних контактних лінз

Макет вимірювача абераційної рефракції ока - загальний вигляд установки

1. Номер державної реєстрації. НДР 01090000432
2. Науковий керівник. проф.Чиж І.Г.
3. Результати.