Моделювання впливу інтеграційних рішень в паливно-енергетичному комплексі на можливості досягнення сталого економічного розвитку територіального утворення

Доведено важливість інтеграційних перетворень у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України в системі забезпечення умов сталого економічного розвитку, які передбачають створення вертикально-інтегрованих багатопрофільних об’єднань. Розроблені методичні підходи до формалізації кількісних показників ефективності інтеграційних рішень із урахуванням екологічних факторів та вихідні положення комплексного оцінювання мікро-, мезо- та макроекономічних переваг інтеграційних процесів у ПЕК. Розроблені відповідні алгоритми та сформовані сценарії моделювання варіантів побудови інтегрованих паливно-енергетичних об’єднань з урахуванням екологічних вимог щодо забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку території.

Розроблено методичні підходи та відповідні розрахункові економіко-математичні моделі, призначені для:

- діагностики стану складових економічної безпеки та сталого розвитку ТУ;
- оцінювання еколого-економічної ефективності стабілізаційних рішень інтеграційного змісту;
- моделювання впливу інтеграційних рішень на конкурентоспроможність суб'єктів ПЕК;
- оцінювання експортного потенціалу та аналіз її чутливості до змін схеми експорту електроенергії; в
- изначення параметрів товарно-фінансових потоків між суб’єктами інтеграції.