Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль.

Основною метою науково-дослідної роботи була розробка принципів побудови та методів реалізації мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль для забезпечення високошвидкісного доступу користувачів до ІР мереж передачі даних з гарантованим рівнем якості обслуговування.

Розроблено принципи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль: архітектура, топологія, підтримка різних рівнів мобільності, засоби забезпечення якості надання послуг, організація опорної мережі та мережі доступу, взаємодія з іcнуючими мережами загального користування та мережами стільникового мобільного радіозв’язку. Для створення систем міліметрового діапазону хвиль розроблено параметри OFDM-сигналів, вибрано оптимальні методи модуляції. Розроблено ефективні методи адаптації до зміни умов роботи мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль в умовах багатопроменевості. Проаналізовано методи синхронізації в системах з OFDM-модуляцією, вибрано оптимальні комбінації методів грубої та точної підстройки і розроблено алгоритми синхронізації та їх прототипи на мові VHDL. На основі проведеного аналізу та імітаційного моделювання нових методів завадостійкого кодування розроблено оптимальні обчислювальні алгоритми декодування згорткових турбо-кодів і процедури їх реалізації у вигляді прототипів на мові програмування високого рівня С++. Розроблено імітаційну модель каналу мобільної системи широкосмугового доступу у вигляді пакету програм моделювання окремих процесів та візуально-орієнтованої моделі, що дозволяє моделювати різноманітні процеси фізичного та канального рівнів в телекомунікаційних системах різної складності і поведінку безпроводових каналів вцілому в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль.