Ільченко М.Ю.

Ільченко Михайло Юхимович - Ільченко Михайло Юхимович, учений у галузі радіоелектроніки та телекомунікацій, академік НАН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державних премій УРСР (1983), СРСР (1989) і України (2004) в галузі науки і техніки.

http://kpi.ua/ilchenko
http://www.its.kpi.ua/tk/ilchenko/default.aspx
https://scholar.google.com.ua/citations?user=3IouLEoAAAAJ

Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління програмно-визначуваних телекомунікаційних радіосистем

Метою роботи була розробка науково-технічних засад створення нового покоління програмно-визначуваних радіосистем для телекомунікаційних систем 4-5 поколінь, які базуватимуться на застосуванні нових технологій побудови радіотрансиверів, цифрової обробки сигналів і організації ефективній взаємодії системного, апаратного та прикладного програмного забезпечення.

Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів

Розроблено структурно-функціональні принципи побудови модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку. Розроблено алгоритми часової адаптації до зміни умов роботи станції загоризонтного зв'язку, що базуються на використанні математичного апарату нечіткого висновку. Розроблено алгоритми частотної адаптації для режимів ініціалізації та безперервної роботи. Розроблено алгоритми отримання енергетичних оцінок стану каналу та їх статистичних параметрів. Розроблено алгоритми міжрівневої взаємодії, структуру та параметри фізичного рівня системи загоризонтного зв'язку.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

Розроблені принципи та апаратно-програмні рішення побудови телекомунікаційної системи широкосмугового доступу із гігабітною пропускною здатністю в діапазоні частот 128-134 ГГц для вирішення проблеми перевантаження частотних діапазонів, що використовуються на сьогоднішній день, суттєвого підвищення швидкості передачі даних систем безпроводового радіодоступу, а також створення надвисокошвидкісних радіорелейних ліній нового покоління.

Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Розроблено новий метод канальної адаптації, який базується на багатокритеріальних оцінках стану каналу з використанням математичного апарату нечітких множин. Розроблено відповідні алгоритми канальної адаптації з використанням оригінального модернізованого алгоритму нечіткого висновку на основі енергетичних оцінок стану каналу та багатокритеріальних оцінок (енергетичні, імовірнісні, статистичні).

Цифрова радіорелейна система терагерцового діапазону з використанням наноелектронних компонентів

Суть розробки полягає в створенні реальних передумов побудови цифрової радіорелейної системи терагерцового діапазону, що забезпечить якісне підвищення пропускної спроможності систем радіозв'язку.

Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль.

Основною метою науково-дослідної роботи була розробка принципів побудови та методів реалізації мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового діапазону хвиль для забезпечення високошвидкісного доступу користувачів до ІР мереж передачі даних з гарантованим рівнем якості обслуговування.

Моделювання та реалізація твердотільних фільтрів з електричним керуванням їх частоти

Твердотільні фільтри з електричною настройкою частоти є ключовими елементами різних багаточастотних систем зв'язку, що мають підвищену завадостійкість і надійність. Вважається, що значна частина перспективних систем зв'язку, в тому числі і стільникової телефонії, буде використовувати в основному ці фільтри. Дана розробка становить собою електрично перестроюванні фільтри з поліпшеними характеристиками для перспективної зв'язної апаратури, вона направлена на розвиток нової елементної бази України в області радіоелектроніки.