Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

Розроблені принципи та апаратно-програмні рішення побудови телекомунікаційної системи широкосмугового доступу із гігабітною пропускною здатністю в діапазоні частот 128-134 ГГц для вирішення проблеми перевантаження частотних діапазонів, що використовуються на сьогоднішній день, суттєвого підвищення швидкості передачі даних систем безпроводового радіодоступу, а також створення надвисокошвидкісних радіорелейних ліній нового покоління.

На основі проведеного фізичного моделювання виготовлено два лабораторних зразки надвисокошвидкісного формувача-модема на основі багаточастотного мультиплексування промодульованих OFDM цифрових потоків, проведені їх стендові випробування та оптимізація для досягнення максимальної пропускної здатності каналу передачі цифрової інформації у форматі Ethernet з використанням розроблених програмних засобів. Створені програмно-апаратні засоби дозволили вперше досягнути загальну канальну швидкість при повному дуплексі до 1,2 Гбіт/с.

Розроблено нове технічне рішення щодо кодування та модуляції потоку у форматі Ethernet із розподілом по суміжних частотних смугах і об’єднання їх в загальний багаточастотний потік в передавальному тракті та розподілу по вихідних частотних смугах із подальшою їх демодуляцією, маршрутизацією та формуванням Ethernet інтерфейсу в приймальному тракті приймально-передавального формувача інформаційного потоку радіоканалу зв’язку з підвищеною спектральною ефективністю та пропускною здатністю.

На базі розроблених нових схемо-технічних рішень побудови радіорелейної системи терагерцового діапазону, проведеного моделювання основних функціональних вузлів приймально-передавального тракту, спроектовано та виготовлено лабораторний зразок цифрової системної радіорелейної лінії терагерцового діапазону частот 128–134 ГГц із загальною пропускною здатністю каналу зв’язку до 1,2 Гбіт/с при значенні ймовірних бітових помилок BER на рівні 10-6 та дальністю зв’язку в межах 1 км.

Створений аппаратно-програмний комплекс цифрової радіорелейної лінії у складі формувача, передавального та приймального трактів терагерцового діапазону забезпечує операторів телекомунікацій технічними рішеннями та інструментальними засобами системної пакетної передачі гігабітних потоків в неліцензійному терагерцовому діапазоні 130-134 ГГц для побудови над високошвидкісних розподільчих мереж доступу, включаючи передачу телевізійних сигналів високої та надвисокої чіткості в реальному масштабі часу.

2014_2628-p.png
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2628.pdf257.04 КБ
Іконка PDF 2014_2658-p.pdf921.72 КБ