Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації та переробки відходів глиноземного та титанового виробництв у товарний продукт

Створено новітню ресурсозберігаючу технологію переробки відходів виробництва у товарний продукт. Отримано комплексний алюміній- та ферумвмісний з домішками титану коагулянт, який є вихідним реактантом у технології водоочищення.

Створена технологія повністю побудована на використанні як сировини небезпечних і економічно обтяжливих для підприємств хімічної галузі і галузі кольорової металургії України відходів, без залучення інших товарних реагентів, що не має аналогів у світі. Впровадження розробленої технології у виробничій сфері зменшить рівень викидів у навколишнє середовище, знизить витрати підприємств на вихідні реагенти при очищенні стічних вод та поліпшить екологічний стан довкілля.

Проведено дослідно-промислове випробування новітньої ресурсозберігаючої технології переробки відходів виробництва у товарний продукт та підтверджено високу ефективність застосування отриманого з відходів реагенту у технології коагуляційного водоочищення. Оптимізовано технологічні режими переробки відходів виробництва у товарний продукт та науково обґрунтовано відповідну технологічну схему.

Використання принципово нового товарного продукту в технології водоочищення сприяє вирішенню проблеми складування промислових відходів, що є внеском у практичну реалізацію принципів екологізації хімічних і суміжних підприємств.

Розроблено проект технологічного регламенту отримання комплексного ферум- і алюмінійвмісного реагенту для очищення промислових вод від важких металів, поверхнево-активних речовин, барвників різної природи та походження, та створено конкурентно спроможну екологічно безпечну технологію очищення промислових стічних вод ефективними і дешевими реагентами з відходів виробництв.

Рисунок 1 Технологічна схема виробництва комплексного коагулянту
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2663-p.pdf257.45 КБ