Розробка цифрового модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку нового покоління і систем радіозв'язку малих космічних апаратів

Розроблено структурно-функціональні принципи побудови модемного обладнання станцій загоризонтного зв'язку. Розроблено алгоритми часової адаптації до зміни умов роботи станції загоризонтного зв'язку, що базуються на використанні математичного апарату нечіткого висновку. Розроблено алгоритми частотної адаптації для режимів ініціалізації та безперервної роботи. Розроблено алгоритми отримання енергетичних оцінок стану каналу та їх статистичних параметрів. Розроблено алгоритми міжрівневої взаємодії, структуру та параметри фізичного рівня системи загоризонтного зв'язку. Розроблено методи синхронізації системи, яка працює з використанням OFDM модуляції. Розроблено прототипи окремих блоків (модулятори, демодулятори, кодери та декодери з прямою корекцією помилок) на мові VHDL для систем з адаптивною модуляцією та кодуванням. Проведено експериментальні дослідження на макетному зразку, створеному на базі відладочних засобів для розробки пристроїв на FPGA та SDR, та шляхом імітаційного моделювання. Виконано аналітичний опис параметрів каналів зв'язку малих космічних апаратів та розроблено математичні моделі радіоліній "супутник-земля" та "земля-супутник", проведено моделювання та розрахунки потенційних можливостей. Розроблено структурну та принципову схеми функційних вузлів підсистеми наносупутника, програмне забезпечення для керування функційними вузлами. Виготовлено експериментальні зразки функційних вузлів підсистеми зв'язку наносупутника та проведено їх дослідження.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2815.pdf372.89 КБ