Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління програмно-визначуваних телекомунікаційних радіосистем

Метою роботи була розробка науково-технічних засад створення нового покоління програмно-визначуваних радіосистем для телекомунікаційних систем 4-5 поколінь, які базуватимуться на застосуванні нових технологій побудови радіотрансиверів, цифрової обробки сигналів і організації ефективній взаємодії системного, апаратного та прикладного програмного забезпечення. Розроблено структурно-функціональні принципи побудови програмно-визначуваних радіосистеми нового покоління, які включили в себе: архітектуру програмно-визначуваної радіосистеми для розробки радіотелекомунікаційного обладнання; структуру побудови сучасних SDR трансиверів; структуру організації засобів забезпечення фільтрації побічних каналів прийому приймачів та позасмугових випромінювань передавачів; алгоритми адаптації програмно визначуваної радіосистеми для роботи в умовах навмисних та ненавмисних завад та методи синхронізації програмно-визначуваної радіосистеми. Розроблено архітектуру когнітивного радіо на основі програмно- визначуваних радіосистем для телекомунікаційних систем 4 та 5 поколінь та алгоритми роботи SDR системи в якості когнітивного радіо з підтримкою режимів мультистандартної багатодіапазонної роботи. Розроблено архітектуру системи зв'язку, управління та відеоспостереження БПЛА та наземної станції управління ними на основі програмно-визначуваної радіосистеми. Розроблено архітектуру автономної безпроводової системи міжмашинного обміну на основі програмно-визначуваної радіосистеми, орієнтовану на застосування принципів конгнітивного радіо. Проведено експериментальні дослідження на макетному зразку, створеному на базі відладочних засобів для розробки пристроїв на SoC та SDR. Розроблено програмне забезпечення взаємодії Matlab/Simulink та SDR платформи, ПЗ для створення прототипів систем зв’язку на базі SDR трансивера та SoC для програмно- апаратної симуляції, ПЗ компіляції прототипу в виконуваний код цільової платформи, драйвери забезпечення взаємодії між SDR трансивером та FPGA/SoC і драйвери забезпечення взаємодії між FPGA та ARM процесором SoC. Розроблено прототип вбудованої операційної системи реального часу на базі Linux.

Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління програмно-визначуваних телекомунікаційних радіосистем
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2007.pdf312.87 КБ