Вилучення іонів важких металів із стічних вод за допомогою магнітокерованої біосорбції

Отримано зображення комплексів магнітні наночастки-біосорбент (дріжджі S.cerevisiae) до та після процесу біосорбції. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцію в залежності від тривалості процесу сорбції. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцією в залежності від величини зовнішнього магнітного поля. Визначене співвідношення між активною та пасивною магнітокерованою біосорбцією в залежності від кількості магнітних наночасток, прикріплених до поверхні біосорбенту. Отримано температурну залежність ефективності магнітокерованої біосорбції. Отримано залежності заряду поверхні біосорбенту від кількості магнітних наночасток в процесі біосорбції. Отримано залежності заряду поверхні біосорбенту в залежності від величини зовнішнього магнітного поля. Отримано залежності заряду поверхні магнітокерованого біосорбенту [магнітні мітки-дріжджові клітини Saccharomyces cereviciae] в процесі біосорбції шляхом вимірювання електрофоретичної рухливості при використанні різних способів перемішування (механічного та магнітогідродинамічного). Розроблено конструкцію камери для мікроелектрофорезу з параметрами необхідними для даного дослідження. Отримано залежності рівня сорбції-десорбції та рН водного середовища в процесі магнітокерованої біосорбції. Здійснена оптимізація параметрів процесу магнітокерованої біосорбції. Запропоновані та вдосконалені теоретичні моделі, які описують механізми вилучення іонів важких металів. Розроблені нові дешеві методи виготовлення та створення стабільних магніточутливих комплексів дріжджі-магнітні наночастки з поліпшеними властивостями. Отримані принципово нові знання та факти щодо механізмів вилучення іонів важких металів із рідин за допомогою магнітокерованої біосорбції, які дозволять значно оптимізувати та вдосконалити технологію очищення стічних вод від іонів важких металів в швидкісному режимі за допомогою магнітокерованої біосорбції.