Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

Розроблені сучасні високоселективні пористі керамічні та склокристалічні матеріали з заданими фізико-хімічними характеристиками, структурою та високими експлуатаційними властивостями (розвинена пориста структура, високі сорбційні властивості та селективність, підвищені термо- та кислотостійкість, механічна міцність тощо) для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.  Встановлені основні засади синтезу таких матеріалів на основі дисперсій шаруватих силікатів, а також принципи регулювання їх характеристик в залежності від умов синтезу та модифікування поверхні. Запропоновані рекомендації щодо їх застосування для вирішення екологічних проблем, які пов’язані з забрудненням водного басейну небезпечними токсикантами, що має місце в атомній промисловості, металургії, енергетиці тощо.