Створення енергоощадних сейсмобезпечних вибухових технологій для видобутку корисних копалин на кар’єрах

Отримання нових даних про механізм і закономірності формування амплітудно-частотного спектру сейсмічного імпульсу в залежності від конструкції промислових зарядів, параметрів мережі свердловинних зарядів, інтервалу та послідовності короткосповільненого підривання, способу ініціювання системи промислових зарядів ВР.

Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка закономірностей багатостадійного формування енергетичного максимуму спектра інтегрального імпульсу системи пружних коливань області частот, що не співпадають з власними частотами в спектрі коливань охоронюваних об’єктів.
Встановлення функціональних зв’язків між частотними параметрами поодиноких імпульсів, послідовності їх генерації в окремих групах зарядів, між групами зарядів та в цілому в системі, інтегральним амплітудно-частотним спектром сейсмоколивань, сформованих як системою джерел динамічних навантажень, так і захищуваною спорудою з вміщуючим її основу середовищем.

Встановлення механізму взаємодії інтегрального спектру сейсмоколивань з грунтовою основою захищуваного об’єкта та його конструктивними елементами і розробка способів управління спектром масового короткосповільненого вибуху (КСВ), що базуються на використанні коротких і надкоротких сповільнень з урахуванням критерію питомої маси заряду, що підривається за 1 мілісекунду сповільнення між зарядами і групами зарядів, а також на регулюванні ширини спектру сейсмічного сигналу шляхом зміщення енергетичного максимуму спектра у високочастотну область, що виключає співпадіння домінуючих енергонасичених частот в спектрі з власними частотами захищуваних об’єктів, що відрізняються різним ступенем пошкодженості попередніми динамічними впливами.

Визначення рівнів сейсмічності короткосповільнених схем підривання з різною системою ініціювання зарядів та багатостадійним режимом розвитку процесу ініціювання всіх зарядів ВР, в тому числі і внутрішньогрупових, та часу перебігу детонаційного процесу хвилеводом при використанні сучасних неелектричних систем ініціювання, виконання сейсмопрогнозу КСВ за показником сейсмічної інтенсивності.

Характерна схема комутації вибуху і значення часу сповільнення свердловинних зарядів ВР з неелектричною системою ініціювання «Імпульс»
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2440-p.doc1.08 МБ