Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

Запропоновано та досліджено методи реалізації групових операцій для скінчених груп довільного порядку та операцій в скінчених полях заданої характеристики на логічних мережах лінійної складності, орієнтованих на реалізацію в програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). Визначено перелік та основні властивості групових операцій для груп порядку 2n , які реалізуються регулярними логічними мережами лінійної складності для будь яких значень n. Подальшого розвитку набули методи реалізації операції додавання в залишках, яка є базовою для операцій в скінчених полях будь якої заданої характеристики
2. Розроблено метод реалізації підстановок на простих регулярних логічних мережах лінійної складності із двосторонніми зв’язками. Визначено кількісні характеристики та властивості таких підстановок. Розроблено методику формування структур конструктивних модулів логічної мережі лінійної складності для реалізації прямих та обернених підстановок. Розроблено метод спільної нерозподільної декомпозиції систем булевих функцій, включаючи не повністю визначені булеві функції. Розроблено критерії, при виконанні яких досягаються суттєво менші витрати слайсів ПЛІС шляхом застосування прямих та обернених підстановок. Запропоновано методи використання реалізацій прямих та обернених підстановок для подальшого ущільнення даних з використанням будь яких існуючих засобів ущільнення та для неалгоритмічної реалізації кодерів та декодерів завадостійкого кодування. Розроблено метод суттєвого підвищення швидкості обчислення параметрів достовірності функціонування логічних мереж в умовах недермінованих вхідних спотворень. Набула подальшого розвитку технологія ієрархічного адаптивного порівняння інформаційних об’єктів шляхом розробленого методу оптимізації по швидкості програмно-апаратних структур для нечітких порівнянь.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2414-p.doc87.5 КБ