Грід-система

Розробка теоретичних основ, методів та засобів проектування сучасних високопродуктивних комп’ютерних систем у середовищах Ґрід- та хмарних систем

Розроблена нова архітектурна концепція організації паралельних обчислень у Грід-системах та хмарному середовищі з використанням програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) як високопродуктивного гетерогенного обчислювального ресурсу з архітектурою програмованого операційного блоку з обробкою потоків даних, що дає змогу досягати оптимізованого відношення продуктивність-енергоспоживання та спростити програмування обчислювальних задач для цих систем.

Методи та засоби оптимізації операційного базису спеціалізованих Grid-орієнтованих обчислювальних структур

Запропоновано та досліджено методи реалізації групових операцій для скінчених груп довільного порядку та операцій в скінчених полях заданої характеристики на логічних мережах лінійної складності, орієнтованих на реалізацію в програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). Визначено перелік та основні властивості групових операцій для груп порядку 2n , які реалізуються регулярними логічними мережами лінійної складності для будь яких значень n.