Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Об’єкт дослідження – процеси планування та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Предмет дослідження – розробка і застосування нових методів та концепцій планування, прийняття рішень та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Мета роботи – розвиток теорії ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації (ВЗКО), розробленої проф. О.А.Павловим та його учнями, та створення на її основі високоефективних методів розв’язання досліджуваних задач планування, прийняття рішень та оперативного управління, що дозволить вдосконалити та суттєво підвищити ефективність процесів планування та управління в складних організаційно-економічних системах з обмеженими ресурсами в сучасних умовах на основі нової концепції планування. Розроблено загальну модель багатоетапної мережної задачі календарного планування за 31 критерієм оптимальності, нові методи та ефективні точні ПДС-алгоритми розв’язання 11 ВЗКО, що лягли в основу чотирьохрівневої моделі планування (включаючи оперативне) і прийняття рішень в складних організаційно-економічних системах. Загалом розроблено більше 50 алгоритмів, що є складовими ПДС-алгоритмів. Формалізовано процедуру отримання календарного поопераційного плану, створено новий ефективний метод і субоптимальний алгоритм розв’язання задачі оперативного коректування поопераційного плану в разі його часткового невиконання. Для блоку прийняття рішень, що входить до складу чотирьохрівневій моделі, створено модифікації методу аналізу ієрархій та методу аналітичних мереж Т. Сааті, що дозволило підвищити ефективність прийняття рішень експертами. Інноваційна чотирьохрівнева модель календарного та оперативного планування реалізована як відповідне зручне програмне забезпечення, налаштоване для впровадження без суттєвих змін у різних прикладних областях, особливо для виробництв дискретного типу (у тому числі у літакобудуванні та суднобудуванні). Досліджувані в роботі задачі є класичними комбінаторними задачами, які знаходять широке використання у виробництві, будівництві, медицині, генній інженерії, теорії кодування та інших галузях. Важливе значення має використання цих задач в умовах переходу України до ринкових відносин, для розв’язання проблем ресурсозбереження, оптимального управління народногосподарськими об’єктами, планування промисловості, підвищення обороноздатності країни.

Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2705.pdf428.05 КБ