теорія прийняття рішень

Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Об’єкт дослідження – процеси планування та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Предмет дослідження – розробка і застосування нових методів та концепцій планування, прийняття рішень та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Мета роботи – розвиток теорії ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації (ВЗКО), розробленої проф.