Аналіз сучасних ризиків суб’єктів енергетичного ринку та шляхи їх мінімізації в системі забезпечення сталого розвитку держави

Розроблено методологію управління ризиками суб’єктів енергетичного ринку в системі забезпечення сталого розвитку держави на основі удосконалення методичних основ аналізу ризику та вибору критеріїв оптимальності стабілізаційних рішень. Удосконалено механізм обґрунтування інвестиційно-інноваційних рішень в енергетиці із врахуванням оціночних еколого-енергетичних критеріїв ефективності. Запропоновано загальну класифікацію ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку згідно з сучасними міжнародними стандартами, які прийнято Базельською угодою. Розроблено систему методів оцінки стану виробничих систем електроенергетики за рівнем ризику, зокрема: методи оцінки вартості ризику від порушення надійності електропостачання; визначення ступеня фінансової небезпеки виробничих суб’єктів енергетичного ринку на основі інтегрального методу; методику прогнозування ризику коливання цін на електроенергію на основі статистичних методів прогнозування, які найчастіше застосовуються у світовій практиці: методу експоненційного згладжування, методу ковзкого середнього, методу Хольта-Вінтерса та методу ARIMA. Також розроблено програмний комплекс (компютерні програми) діагностики стану підприємств енергетики за рівнем ризику, складовими якого є інформаційна система індикативного аналізу рівня фінансової безпеки підприємства та концепція програмної реалізації діагностики стану підприємств енергетики за рівнем фінансово-економічного ризику на основі нечітко-множинного підходу. Одержані результати дозволяють потенційним інвесторам мінімізувати сучасні ризикі суб’єктів енергетичного ринку.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2464-p.doc99 КБ