Методи автоматизованого проектування аналітичних еталонів інструментальних засобів машинобудування та системи проектування ефективних технологій їх виготовлення

Розроблено нову методику комплексного оцінювання всіх складових витрат на виготовлення виробу, включаючи витрати на матеріал і виготовлення заготовки, на операції механічного оброблення й контролю, на операції складання, а також цілеспрямованого перепроектування виробу з метою зменшення витрат на його виготовлення за умов збереження функціональних та експлуатаційних властивостей виробів машино- та приладобудування. В основі методики лежить нова концепція аналітичного еталону складального виробу та окремих деталей на основі тривимірної моделі, створеної в сучасних системах твердотільного або поверхневого моделювання з подальшим її доопрацюванням до рівня аналітичного еталону.

Розроблено нову концепцію аналітичного еталону різального інструменту, яка спрямована на максимальну інтеграцію процесів проектування самого інструменту, моделювання процесів різання для змінних умов оброблення складнопрофільних поверхонь з урахуванням кінематики взаємодії інструмента із заготовкою, автоматизованого контролю різального інструменту.

На основі такої концепції можлива реалізація «безпаперової» технології автоматизованого проектування різального інструменту, що передбачає суттєве скорочення строків і витрат на конструкторсько-технологічне підготовлення виробництва.

Розроблено нову методологію автоматизованого проектування об’єктів машинобудівного виробництва, яка інтегрує етапи конструкторсько-технологічного підготовлення виробництва на базі аналітичних еталонів, які є розвитком усталеного поняття тривимірної моделі. Від відомих методологія відрізняється тим, що використовує єдиний математичний опис самого об’єкту та технології його виготовлення в умовах гнучкого комп’ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва. Це уперше дозволило на цій базі розробити нові методи проектування об’єктів інструментального виробництва, зокрема сферичних фрез та створити нове програмне забезпечення, перевагою якого є висока степінь автоматизації та повна інтеграція етапів тривимірного моделювання та підготовки керуючої програми для верстату з ЧПК.

Запропоновані методики застосовані для різального інструменту, зокрема осьового, для якого на основі цих методик було розроблено програмне забезпечення, яке реалізує їх автоматизоване проектування.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2445-p.doc86.5 КБ