Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

Створено інструментарій для побудови багатокомпонентних моделей комплексного оцінювання процесів сталого розвитку. Інструментарій розроблено як компонент системи інтелектуальної обробки даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та взаємодіє з іншими компонентами інформаційно-аналітичної системи Світового центру даних. Реалізовано інтерфейс користувача на базі тонкого клієнта, що забезпечує функції графічної інтерактивної побудови моделей та візуалізацію розподіленої мультидисциплінарної інформації і надання інструментальних засобів для її аналізу.

Було організовано уніфікований процес побудови моделей шляхом створення синтаксису метаопису відповідних моделей. Це дозволяє створити набір шаблонів, що задають перетворення базових елементів моделей у відповідні програмні коди. Цей підхід забезпечує незалежність середовища моделювання від специфіки систем керування базами даних, використовуваних для збереження вихідних і результуючих даних, та мов реалізації програмного коду. Підхід, побудований на основі використання шаблонів, дозволяє легко змінювати формат та семантику вихідних даних в широких межах: від програмного модулю до гіпертекстового документу HTML.

Розроблений програмний продукт не залежить від платформи виконання та працює на типових серверних операційних системах, забезпечує взаємодію з БД. Результати виконання проекту випробовано на прикладі створення моделі для кількісного оцінювання процесів сталого розвитку регіонів України та її обчислення, випробування містило створення і візуалізацію моделі, її опису, формування необхідних формул для розрахунків та генерацію процедури для обчислень і збереження результатів обчислень в базі даних.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2526-p.doc157.5 КБ