Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Розроблено нова концепція архітектурної та алгоритмічної організації програмних засобів підтримки інформаційного навчального середовища, які включають модулі організації моніторингу та обробки даних гетерогенних освітніх інформаційних ресурсів, модулі індексації навчальної інформації, забезпечення можливості всіх видів пошуку (атрибутивного, повнотекстового, квазісемантичного, асоціативного тощо), забезпечення інтелектуалізованих можливостей, спрямованих на аналітичну підтримку, зокрема реферування, класифікація, кластеризація. Запропоновано новий метод організації даних для підтримки всього спектру пошукових можливостей. Розроблено алгоритми індексування та пошуку структурованих та частково структурованих текстомістких даних. Створено новий метод структурно-алгоритмічної організації засобів квазісемантичного пошуку навчальної інформації, орієнтованих на виявлення пошукового інтересу користувача за рахунок модифікації пошукового запиту з використанням онтологій та баз знань відповідних предметних галузей, що дозволяє помітно збільшити пертинентність результатів пошуку. Розроблено нові методи автоматичного реферування текстомістких даних науково-освітньої спрямованості на основі нечітких ієрархічних нейронних мереж та на основі генетичного алгоритму. Запропоновано нові алгоритми ідентифікації та порівняння текстомістких інформаційних об’єктів, що дозволило реалізувати засоби класифікації та кластеризації, які характеризуються підвищеною ефективністю при роботі з навчальними даними. Запропоновані методи та алгоритми були практично втілені в експериментальних прототипах відповідних програмних модулів. Проведене дослідження наведених підходів довело їх ефективність.

Приклад роботи квазісемантичного редактору пошукового запиту
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2600-f.pdf522.26 КБ