Ціль 4. Якісна освіта

Ціль 4. Якісна освіта

Методи організації інтелектуального програмного забезпечення розподіленого навчального інформаційного середовища освіти для сталого розвитку

Розроблено нова концепція архітектурної та алгоритмічної організації програмних засобів підтримки інформаційного навчального середовища, які включають модулі організації моніторингу та обробки даних гетерогенних освітніх інформаційних ресурсів, модулі індексації навчальної інформації, забезпечення можливості всіх видів пошуку (атрибутивного, повнотекстового, квазісемантичного, асоціативного тощо), забезпечення інтелектуалізованих можливостей, спрямованих на аналітичну підтримку, зокрема реферування, класифікація, кластеризація.

Впровадження хмарних технологій в систему освіти та створення віртуальних комп’ютерних науково-навчальних лабораторій дослідницького університету

Розроблені програмно-технічні основи віртуальної комп’ютерної лабораторії (ВЛ) на основі хмарних технологій. Головні відмінності від хмарних сервісів, що пропонуються в Інтернет в останні роки – це розширені функції для користувача з можливістю інтерактивного використання фізичних лабораторних інструментів як з боку сервера так і з боку клієнта, поглиблений менеджмент віртуальних машин та інфраструктур.

Методи організації моніторингових інформаційно-аналітичних систем науково-освітнього призначення на основі високопродуктивних обчислювальних кластерних технологій

Розроблено ряд підходів до створення моніторингових інформаційно-аналітичних систем для підтримки науково-освітньої діяльності. Запропоновано спосіб оцінки ефективності застосування інформаційно-аналітичних систем для розв'язання задач науки та освіти на основі використання просторової когнітивної моделі навчання