Розробка технології використання скидних горючих енергоресурсів та альтернативних газових палив на основі їх високоефективного спалювання

З метою підвищення ефективності використання твердих вторинних подрібнених
енергоресурсів сільськогосподарського та промислового виробництва (тирса, дубова кора, лушпиння соняшника, пелети з деревини тощо) на стенді кафедри були проведені досліди із спалювання сировини за методом рухомого» киплячого шару. Завдяки підвищенній інтенсивності процесу масообміну та горіння теплова напруженість дзеркала горіння в 1,5 – 2 рази перевищує показники, що одержані при спалюванні палив за іншими методами.

Для дослідження засобів ефективного спалювання вторинних енергоресурсів у газоподібному стані розроблено експериментальний зразок газогенератора для термічної обробки сировинних твердих відходів і отримання генераторного газу різного складу. В якості сировини для синтезу генераторного газу використовувались такі матеріали як кам’яне вугілля, вугільний сухий шлам, гранули з лушпиння насіння, щепа (відходи деревини). З використанням струменево-нішової технології спалювання газоподібного палива розроблено варіанти пальникових пристроїв з різними схемами газороздачі. Отримано дані щодо розрахунку камери газифікації в залежності від сорту застосованого палива. Встановлено вплив на сталість і факелу і повноту згоряння швидкості генераторного газу та повітря.

При використанні технології спалювання альтернативних газових палив реалізовано новий підхід до організації робочого процесу у стабілізаторних пальникових пристроях із застосуванням роздільної або комбінованої подачі компонентів горіння при використанні засобів інтенсифікації сумішоутворення палива та повітря. Розроблена організація спалювання забезпечує управління процесом горіння альтернативних газових палив в залежності від виду цих палив та умов експлуатації вогнетехнічного об’єкту. В основу конструкції пальникового пристрою покладено поганообтічні тіла - колектори-стабілізатори (модулі), що обтікаються повітряним потоком, в яких забезпечується саморегульованість складу паливної суміші у факелі, висока сталість горіння, ефективне вигоряння скидних та альтернативних газових палив та зменшення викидів оксидів азоту.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2637-p.pdf406.04 КБ