Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування

Оснастка, для деформування структурно-неоднорідних матеріалів, що встановлена на гвинтовому фрикційному прес-молоті

На основі узагальнених теоретичних результатів в'язко-пластичної течії металу в різних агрегатних (твердому та рідинно-твердому) станах в умовах широкого інтервалу температур та швидкостей деформування отримано взаємозв'язок параметрів ізотермічного навантаження та структурою і фізико-механічними властивостями матеріалу штампованих заготовок з тонкостінними елементами, що мають високий ступінь наближення їх форми до форми деталі (точність). Запропоновано загальна теорія та узагальнений підхід до розрахунку процесів формоутворення структурно неоднорідних тіл. Експериментально та теоретично підтверджено механіка деформування та руйнування структурно неоднорідних тіл Виконано чисельне моделювання формоутворення тонкостінних елементів для підтвердження теоретичних моделей. Експериментально обґрунтованно математичні моделі процесів деформування пресуванням, витягуванням та екструзії в умовах великих деформацій зсуву. Використання екстремальний енергетичних принципів дозволило забезпечити точність розрахунків. Узагальнення теоретичних та експериментальних результатів забезпечило розробку технологічних рекомендацій та запропонувати нові технічні рішення по реалізації ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування. Основні результати теоретичних та технологічних розробок пройшли апробацію на підприємствах авіаційної галузі, перспективність їх впровадження підтверджена відповідними актами.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2612-f.pdf644.1 КБ