Розроблення і дослідження моделей, методів та технологій проектування, програмування і управління хмарними ІТ-інфраструктурами

Сервер віртуалізації зі сховищем даних та сервер додатків

Створено нову концепцію побудови, експлуатації і розвитку великих інформаційно-управляючих систем і відкритих публічних середовищ, низку математичних моделей і методів аналізу, проектування, реалізації та експлуатації систем управління хмарною ІТ-інфраструктурою, які автоматизують важливі для хмарних обчислень процеси, дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління хмарною ІТ-інфраструктурою.

Отримано математичні моделі поведінки елементів хмарних ІТ-інфраструктур (ХІТ). Розроблено комплекс моделей аналізу ефективності, якості обслуговування, надійності та інших параметрів ІТ-інфраструктур та прогнозування їх змін. Досліджено методи збору та оброблення метрик хмарних середовищ. Розглянуто та досліджено різні типи хмарних сервісів, таких як IaaS, PaaS, SaaS та моделі й методи планування, управління, обліку і контролю за ними. Розроблено методи синтезу та проектування хмарного середовища. Розглянуто і вдосконалено методи балансування навантаженням між елементами ХІТз урахуванням об’єктивних і суб’єктивних проблем, що виникають у процесі створення, експлуатації та розвитку ІТ-середовищ,моделі та методи розподілу обчислювальних ресурсів, управління ресурсами сховищ збереження даних, проектування та функціонування ХІТ та узагальнені моделі, методи і технології проектування й управління ХІТ.Розроблено і досліджено моделі та методи ефективного розподілу обчислювальних ресурсів хмарних ІТ-інфраструктур. Розроблено моделі планування й управління ресурсами фізичного сервера і навантаженням віртуальних машин з урахуванням важливості застосувань, ресурсних, технологічних та інших істотних обмежень. Модель включає в себе як окремі сервери, так і сукупність серверів, що входять до складу хмари.Розроблені методи забезпечують більш оптимальне розподілення обчислювальних ресурсів та ресурсів накопичувачів даних, що дозволяє одночасно запускати більшу кількість екземплярів сервісу. Розроблено й досліджено моделі та методи автоматизованого проектування, аналізу і ведення системи метрик для управління хмарними ІТ-інфраструктурами. Розроблено моделі проектування хмарних систем. Моделі відображають хмарні сервіси на різних рівнях, починаючи з апаратного забезпечення та системного програмного забезпечення і закінчуючи самими сервісами, які зав’язані на нижніх рівнях. Також ці моделі передбачають різні типи доступу до хмари.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2601-f.pdf498.81 КБ