Розробка засобів із продовження експлуатації високотемпературних елементів енергетичного та промислового обладнання

В енергетиці України існує значна кількість котлів різної потужності, печей, сушил, газотурбінних установок тощо, що відпрацювали термін експлуатації. Досвід експлуатації таких установок показав, що однією з проблем їхнього функціонування є істотна невідповідність між реальним та розрахунковим розподіленням теплових потоків в топковому просторі. Це призводить до термічних перекосів в елементах обладнання, виникненню напружень і зрештою їх аварії. За цих обставин є необхідність проведення робіт з визначення стану найбільш термонапружених елементів, оцінка їх залишкового ресурсу, видача рекомендацій щодо своєчасного зняття їх з експлуатації або розробка порівняно заощадливих заходів для подовження терміну експлуатації цих агрегатів.
Одним з основних елементів вогнетехнічних установок, від характеристик якого в значній мірі залежить їх ефективність, економічність, термін роботи, формування розподілу теплових потоків в топковому просторі тощо є пальниковий пристрій. Досвід експлуатації пальникових пристроїв показує, що в багатьох випадках вони мають низькі техніко-економічні показники, особливо при роботі на змінних параметрах робочого процесу, що здебільшого пов’язане з застарілими методами організації в них робочого процесу.

Головний підхід у розробці високоефективних пальників полягає в тому, що в них використовується схема організації сумішоутворення палива і окислювача, яка забезпечує оптимальне співвідношення компонентів горіння, реалізується мікрофакельне високоефективне спалювання палив в системі стабілізаторів порівняно невеликого розміру, забезпечується надійна стабілізація процесу горіння в широкому діапазоні режимів по швидкості повітряного потоку та коефіцієнту надлишку повітря.

Завдяки регулюванню температури теплоносія забезпечена можливість регульованої осушки футеровки котлів, печей та сталеварних ковшів, що підвищує надійність та довговічність обладнання. Розроблено методику визначення впливу рівня температури газів та локальної нерівномірності на залишковий ресурс обладнання і запропоновані засоби щодо збільшення терміну роботи.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2803.pdf491.85 КБ