Дослідження ефективності використання імпульсних надширокосмугових сигналів у системах радіозв’язку і радіомережах

Імпульсні надширокосмугові сигнали досить перспективні через безліч своїх
властивостей, що дозволяють у перспективі створити «нову» радіотехніку і системи телекомунікацій з раніше не реалізованими властивостями. Враховуючи постійно зростаючий дефіцит радіочастотного ресурсу для традиційних систем телекомунікацій, що є особливо актуальним для рухомої та супутникової служб, використання імпульсних надширокосмугових сигналів є чи не єдиною можливістю суттєво підняти сумарну швидкість радіозв’язку, і в такий спосіб забезпечити зростаючі потреби суспільства. Слід зазначити, що сучасний розвиток мікропроцесорів та елементної бази створює передумови для створення різноманітних систем зв’язку на основі імпульсних надширокосмугових
сигналів.

В роботі розвинуто теорію неенергетичного прийому імпульсних надширокосмугових сигналів. На основі отриманих результатів сформовано структуру приймача сигналів даного типу як ключового елемента каналу передачі інформації. Побудовано імітаційну модель каналу зв’язку з використанням імпульсних надширокосмугових сигналів. Отримано теоретичні оцінки пропускної спроможності такого каналу та визначено оптимальну величину часу інтегрування у приймачі. Здійснено імітаційне моделювання супутникового каналу зв’язку, що використовує імпульсні надширокосмугові сигнали, для випадку низькоорбітального супутника. Отримано оцінки випромінюваної потужності та необхідної амплітуди імпульсу на вході приймача для забезпечення зв’язку. Запропоновано підхід до реалізації супутникового каналу зв’язку з використанням імпульсних надширокосмугових сигналів для випадку геостаціонарного супутника. Виконано розрахунок енергетичних параметрів такого каналу з урахуванням адміністративних обмежень на спектр надширокосмугового сигналу. Проведено розрахунок та підбір елементної бази, а також імітаційне моделювання передавального тракту системи зв’язку із імпульсними надширокосмуговими сигналами. Запропоновано реалізацію схеми генератора таких сигналів на основі діодів з накопиченням заряду. Досліджено шляхи підвищення дальності систем радіозв’язку, що використовують імпульсні надширокосмугові сигнали.Запропоновано та досліджено методи виявлення імпульсних надширокосмугових сигналів невідомої форми.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2852.pdf212.5 КБ