Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її культивування

Обґрунтовано науково-технологічні основи конверсії відновлювальної сировини в біоводень та біометан, визначено умови підвищення швидкості процесу конверсії відновлюваної сировини та продукування енергоносія при розділенні ферментативного процесу на дві стадії. Визначено раціональні технологічні параметри стадій, що дає змогу формувати високоефективні асоціації мікроорганізмів, які здатні забезпечити максимальну швидкість процесу конверсії сировини різного походження і скоротити вдвічі його тривалість. Встановлено раціональні технологічні параметри процесу одержання біоводню (біометану), що дає змогу вдвічі підвищити вихід енергоносіїв та збільшити концентрацію енергоносія у газовій фазі на 5 – 10%.
Досліджено закономірності процесу та обґрунтовано раціональні технологічні параметри фотоміксотрофного вирощування мікроводоростей Chlorella vulgaris для одержання біодизельного палива за використання екстракту з пташиного посліду, що дозволило встановити раціональне співвідношення неорганічного та органічного джерела карбону, зменшити енерговитрати на освітлення, підвищити вихід біодизельного палива та енергетичну ефективність процесу.
На основі розробленого методу формування електроактивної біоплівки на аноді мікробного паливного елемента (МПЕ) доведена можливість отримання електричної енергії у МПЕ і встановлено раціональні параметри процесу.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2807.pdf647.37 КБ