Розробка методів та засобів діагностування енергоефективності стаціонарних установок для створення системи енергоменеджменту гірничовидобувних підприємств

Розроблено комплексний підхід до проблеми оптимізації електроспоживання, підвищення рівня енергоефективності та стійкості функціонування найбільш енергоємних споживачів гірничовидобувних підприємств – шахтних стаціонарних установок шляхом застосування засобів діагностування їх енергоефективності, енергозберігаючих систем електропривода, засобів регулювання якості електроенергії та запровадження технологічних заходів щодо її економії. Розроблено алгоритми, енергетичні моделі та методики функціонального діагностування енергоефективності шахтних стаціонарних установок з синхронними та асинхронними двигунами, які за результатами вимірювань експлуатаційних параметрів дозволяють визначити в реальному часі їх технічний і енергетичний стан. Запропоновано принцип побудови ефективної системи енергоменеджменту для енергоємного гірничовидобувного підприємства. Розроблено організаційно-інформаційний апарат, що використовує енергоменеджер, досліджено можливості інформаційного забезпечення системи енергоменеджменту. Розроблено методику та програмний продукт, у яких за допомогою експертно-статистичних методів здійснюється вибір сукупності факторів, які впливають на ефективність споживання електричної енергії гірничовидобувними підприємствами. Програмне забезпечення дозволяє аналізувати залежності енергетичних потоків від параметрів гірничовидобувного підриємства (потужності пластів, глибини залягання корисної копалини, технологічного обладнання, транспортування тощо) і може вбудовуватися у програмне забезпечення автоматизованих робочих місць управління енергетичними потоками та технологічними процесами. Це дозволить здійснювати ефективний моніторинг споживання енергії гірничовидобувним підприємством у реальному масштабі часу та формувати енергоефективні режими роботи гірничовидобувного підприємства.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2820.pdf436.05 КБ