Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління

Вперше висунута і експериментально підтверджена наукова гіпотеза про наявність спільного структурно-інформаційного базису в структурній різноманітності електромагнітних і механічних систем осесиметричного типу. Запропоновано єдиний методологічний підхід до моделювання електромагнітних, механічних і інших осесиметричних систем, який створює реальні передумови для автоматизації пошукового проектування складних технічних систем, які містять підсистеми різної генетичної природи за заданою функцією цілі. Результати досліджень відкривають можливість міждисциплінарного обміну знаннями в технічних дисциплінах, що дозволяє здійснювати структурне передбачення і спрямовани синтез складних технічних об’єктів на основі фундаментальних принципів інформаційної і структурної спадковості, які вже давно використовує Природа при створенні своїх унікальних систем.
Результати еволюційних експериментів підтверджують достовірність прийнятої робочої гіпотези і відкривають можливість горизонтального перенесення знань між технічними дисциплінами. Довільній інноваційній події, реалізованій в межах виду SЕ деякого функціонального класу елекетромеханічних систем FЕ, ставиться у відповідність структура-гомолог деякого виду SМ, що належить до класу механічних систем FМ. Задача в такій постановці містить обов’язковий елемент генетичного передбачення, а властивість струкутрного паралелізму, в такому випадку, набуває статусу міжсистемної гомології.
З використанням генетико-морфологічного підходу запропоновано конкурентоспроможні схеми високошвидкісних шпиндельних вузлів з електрогідромеханічним і електромеханічним затиском робочого об’єкта, які мають покращені експлуатаційні характеристики, пристосовані для роботи багатокоординатних верстатів нового покоління на високих частотах обертання і захищені патентами України, що визнано Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO) золотою медаллю «Видатний винахідник».
Виконані теоретичні дослідження статичних і динамічних характеристик синтезованих з використанням генетико-морфологічного підходу високошвидкісних шпиндельних вузлів, електромеханічного приводу затиску, інструментального затискного патрона. Проведені експериментальні дослідження дослідного зразка самодіючого мотор-шпинделя з передачею гвинт-гайка, по результатах яких відкорегована технічна документація.
Розроблені рекомендації по удосконаленню високошвидкісних і прецизійних шпиндельних вузлів і затискних механізмів для багатокоординатних верстатів нового покоління. Сформульовані напрямки подальших досліджень

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2805.pdf1.3 МБ