Кузнєцов Ю.М.

Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління

Вперше висунута і експериментально підтверджена наукова гіпотеза про наявність спільного структурно-інформаційного базису в структурній різноманітності електромагнітних і механічних систем осесиметричного типу. Запропоновано єдиний методологічний підхід до моделювання електромагнітних, механічних і інших осесиметричних систем, який створює реальні передумови для автоматизації пошукового проектування складних технічних систем, які містять підсистеми різної генетичної природи за заданою функцією цілі.

Розвиток теорії проектування верстатів нових компоновок на базі системного аналізу та синтезу механізмів з паралельною структурою.

Діючий макет верстата для обробки полігональних отворів, побудований на модульному принцип

Запропонована концепція проектування і компоновок верстатів нового покоління, основні особливості якої наступні:

-  Генетичний підхід до класифікації, опису, еволюції розвитку і прогнозування верстатів як складних технічних систем природно-антропогеного походження.

-  Багаторівневий морфологічний підхід до побудови і синтезу складних технічних систем.

-  Застосування каркасних оболонкових конструкцій несучих систем.

-  Агрегатно-модульний принцип компоновок.

-  Використання перспективних інформаційних технологій і інтелектуальних комп’ютерних систем.