Методи та засоби структурно-параметричної ідентифікації електротехнічних систем технологічної лінії з виробництва вітчизняного кабелю з полімерною ізоляцією на надвисокі напруги

Для підвищення якості кабельної продукції реалізована ідея цілеспрямованої на головне завдання багаторівневої системи структурно-параметричної ідентифікації об'єктів електротехнічного комплексу технологічної лінії з виробництва вітчизняного кабелю з полімерною ізоляцією на надвисокі напруги. Системи гарантують коректне, оптимальне за головним показником якості вирішення задачі в реальних умовах структурної, параметричної і сигнальної невизначеності та просторово-годинної обмеженості даних. Розвиток теорії ідентифікації та її застосування на практиці при виробництві кабелю на надвисокі напруги дозволило підвищити якість вирішення завдань оптимального адаптивного керування, діагностики і контролю параметрів, прогнозування поведінки складних електротехнічних комплексів. Розроблено метод структурної ідентифікації складних нелінійних багатовимірних залежностей електротехнічних об'єктів, метод непараметричної ідентифікації складних нелінійних статичних залежностей з довільної динаміки руху електротехнічного об'єкту та метод отримання незміщених оцінок параметрів математичної моделі в умовах зашумленності вхідних і вихідних сигналів об'єкта ідентифікації, які дозволяють створитицілеспрямовану на головне завдання ієрархічну систему ідентифікації на технологічній лінії з виробництва кабелю. Запропоновано системи адаптивного оптимального керування, діагностики та прогнозування в електротехнічному комплексі технологічної лінії з виробництва вітчизняного кабелю на надвисоку напругу 330 кВ в умовах невизначеності та обмеженості даних про об'єкт, що забезпечує підвищення точності нанесення шарів ізоляції на 5 % та зменшення їх ексцентриситету на 3 %. Створено методики розрахунку та відповідні програмні засоби цілеспрямованої ієрархічно-побудованої системи ідентифікації в задачах адаптивного оптимального керування, діагностики і прогнозування в електротехнічних системах технологічної лінії з виробництва кабелів на заводі «Південкабель» в м. Харків.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2908.pdf153.67 КБ