Підвищення ефективності та екологічності роботи енергетичного устаткування при різних видах палива та умовах управління навантаженням

Науково обґрунтовані та доведені експериментальні криві повзучості і довготривалої міцності сталі 25Х1М1ФА шляхом дослідження ротору енергоблоку №9 Луганської ТЕС, що відпрацював 275 тис. год. і відтворює всі процеси старіння за весь період експлуатації. Доповнено з урахуванням повзучості експериментальну криву довготривалої міцності, що обмежуються діапазоном 175 тис. год., до 375 тис. год.

На основі проведених на Трипільській ТЕС дослідних робіт визначено інженерні напрямки, що не потребують розгорнутих досліджень при поширенні рішень щодо переміщення в закритій трубопровідній системі вугільного пилу з високою концентрацією під тиском в транспортуючому агенті з вивантаженням через штатні пиловідокремлювачі. Обґрунтовано та доведено можливість ефективної роботи пальникового пристрою стабілізаторного типу при мікрофакельному спалюванні альтернативних газів різного складу завдяки саморегульованості робочого процесу. Пальникові пристроїв характеризуються суттєво більш широким коефіцієнтом робочого регулювання до 10 (норма 5), можливістю роботи при зміні коефіцієнту надлишку повітря від 1,02 до 10 (у традиційних аналогах від 1,02 до 1,3).

Розроблено удосконалену систему автоматичного регулювання, яка полягає у дослідженні меж змін параметрів об’єкту, при яких система з отриманим регулятором залишається робастною, що дозволяє підвищити якість роботи систем керування на базі штатних ПІД-регуляторів САР ТЕС України. Вивчені основні напрямки побудови сучасних інформаційних керуючих систем, розроблена архітектура і програмно- алгоритмічне забезпечення автоматизованої інформаційної системи діагностики реального часу, що виконує функції збору і попередньої обробки сигналів від датчиків технологічних, електричних параметрів і показників стану котлоагрегату.

В результаті розробки систем автоматизації паливного обладнання створені методи та алгоритми, що забезпечують близьке до оптимального протікання процесів горіння за умов різної якості палива та змінних режимів роботи обладнання. Відомі наукові розробки орієнтовані переважно на котлоагрегати малої і середньої потужності, пропоновані підходи дозволять застосувати сучасні розробки у великій енергетиці з урахуванням нестабільності складу палива. Розроблювані системи автоматичного керування повинні забезпечити високу якість керування при зміні коефіцієнта передачі об’єкта у 2 рази, постійної часу та часу транспортного запізнення – у 1,5 рази.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2924.pdf566.08 КБ