Розроблення методів і алгоритмів для оптимізаціїї складних систем і побудови оптимального керування в умовах складних фазових обмежень

Розроблено алгоритми асимптотично-розв’язуючих операторів, орієнтовані на розв’язання складних задач оптимізації граф-операторних систем великої розмірності із складними фазовими обмеженнями та складними підсистемами процесів із розподіленими та зосередженими параметрами. Підвищеної ефективності таких алгоритмів досягається зменшенням розмірності оптимізаційної задачі для асимптотично-розв’язуючого оператора та відповідно спрощеного обчислення градієнтів критеріїв оптимальності без зазвичай трудомісткого обчислення фазових траєкторій, а також завдяки декомпозиції складної нестійкої системи на підсистеми із вибором локальних напрямків більш стійкого інтегрування.

Проведено дослідження важливих проблем існування оптимальних фазових траєкторій складних процесів із розподіленими параметрами, що описуються системами рівнянь із частинними похідними, а також проблем детермінованого хаосу, що виникають у складних динамічних системах.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2909.pdf135.67 КБ