Платформа розроблення, експлуатації і розвитку критичних ІТ-інфраструктур для роботи з великими даними

Створено нову концепцію побудови платформи розроблення, експлуатації та розвитку критичних ІТ-інфраструктур для «великих даних», низку нових моделей, методів і засобів синтезу та моделювання нейромережевих апаратно-програмних структур, які забезпечують автоматизацію функціонування компонентів ІТ-інфраструктури, нові методи структурного навчання нейромереж, засоби адаптації програм для досягнення ефективності паралельного програмування систем однорідної і неоднорідної архітектури, моделі і методи паралельних обчислень в умовах сучасних центрів оброблення даних критичних ІТ-інфраструктур. Виконано подальший розвиток паралельної розподіленої динамічно масштабованої відмовостійкої системи для обробки потокових даних великого обсягу. Для проектування класів системи використано алгебро-алгоритмічну методологію та інструментарій автоматизованої генерації програм на основі високорівневих специфікацій (схем) алгоритмів. Отримано моделі і методи ефективного розподілу ресурсів і навантаження критичних ІТ- інфраструктур для «великих даних», методи та механізми автоматизації важливих процесів: управління продуктивністю, сховищами, визначення та надання інфраструктурних та платформних сервісів, розподілу ресурсів і навантаження, моделі і методи визначення та надання інфраструктурних та платформних сервісів критичних ІТ-інфраструктур для «великих даних», алгоритми роботи, методи і засоби синтезу нейромережевих апаратно-програмних структур, які забезпечують налагодження (адаптацію) нейромережевих структур в темпі обробки інформації в нейромережі. Реалізовано діючий макетний зразок нейромережевого контролера для управління компонентами ІТ-інфраструктури.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2919.pdf109.07 КБ