Управління енергоспоживанням об’єктів комунальної енергетики

Визначені основні структурні схеми взаємовідносин між суб’єктами ринку теплової енергії та запропоновані відповідні моделі ринку теплової енергії залежно від рівня локалізації системи теплопостачання. Проаналізовано ефективність роботи системи для двох альтернативних варіантів: монополія та конкуренція. Здійснено моделювання взаємодій учасників ринку, які використовують різні технології з виробництва теплової енергії, в умовах конкуренції.
Виконано порівняння п’яти методів розрахунку питомої енергопотреби на опалення та або охолодження будівлі від укрупнених річних показників до деталізованих погодинних методів. Проведено аналіз використання різних кліматичних даних. Доведено, що розрахунки за динамічними методами (EnergyPlus, 5R1C) та за даними міжнародного файлу погоди IWEC надають результати з похибкою до 4-8% в режимі опалення та до 16-18% в режимі охолодження, рекомендовано використання останніх для: погодинного, добового аналізу енергопотреби на опалення, прогнозування рівня опалення в т.ч. у переривчастому режимі. Розглянуті наявні системи централізованого опалення будинків та проаналізовано можливість встановлення лічильників індивідуального обліку теплової енергії в них на прикладі експериментального обчислювача на базі блоку Arduino Uno. Проведено дослідження та програмне моделювання гідрогазодинамічних і теплових моделей приладів опалення у SolidWorks Simulation з використанням тепловізійних вимірювань.
Вперше запропоновано та обґрунтовано врахування зміни умов комфортності пр термомодернізації будівель шляхом застосування моделі теплового комфорту та розрахунку середньої радіаційної температури приміщення, що дає змогу знизити температуру повітря у приміщенні та рівень енергоспоживання. Створено математичну модель для аналізу показників енергоефективності системи «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі», яка дає змогу враховувати вплив стандартних параметрів теплового комфорту на споживання енергії по ланцюгу до первинного палива. Вперше модель людини включена у складну енергетичну систему будівлі.
Запропонована нова концепція автоматизації кліматичного обладнання центрального кондиціонера, в основу якої покладено синтез оптимальної багатовимірної системи керування із оцінкою комбінації температурних та вологісних показників мікроклімату та врахування взаємодії компонентів установки, що забезпечить ефективне керування обладнанням та використання енергоресурсів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2009.pdf200.19 КБ