Дослідження методів криптографічного аналізу систем захисту інформації в класичній та квантовій моделях обчислень з урахуванням додаткових даних та умов функціонування

Побудовано моделі для немарковських SP-мереж, які використовують декілька різних S - блоків на одному раунді шифрування, уточнено алгоритми обчислення верхніх меж ймовірностей диференціалів. Розроблено критерії практичного відбору ARX- криптопримітивів з певними властивостями на основі автоматичного оцінювання стійкості. Проведено криптоаналіз нового стандарту блокового шифрування України "Калина" та окремих вузлів стандарту блокового шифрування республіки Білорусь СТБ 34.101.31-2011 «BeLT». Виконано модифікацію кубічної атаки на шифр SIMECK з використанням інформації з побічного каналу. Отримано оцінки складності групових операцій для скручених еліптичних кривих Едвардса та доцільності розробки нового національного стандарту України, що базується на кривих Едвардса. Побудовано чотири моделі зловмисника в залежності від його обчислювальних можливостей з урахуванням квантових обчислень та доступу до оракулу, який обчислює досліджуване криптографічне перетворення. В постквантовій моделі обчислень розроблено критерій ефективного часткового розв’язку узагальненої задачі симетричної декомпозиції. Розроблено формальні моделі системи зв’язку та зловмисника в клептографічному сенсі, способи виявлення потенційних клептографічних механізмів, методів усунення або зменшення прихованих каналів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2030.PDF293.51 КБ